Adların mənası - E

Adların mənası - E

Adların mənası - E
Adların mənası - E

Ehtimam - (Ər.) Diqqətlə çalışma, xüsusi araşdırma.
Ehtiram - Hörmət.
Ehtişam - (Ər.) Böyüklük, göz alıcılık, gösterişlilik, görkəm. - Kişi və qadın adı olaraq istifadə edilir.
Ehvan - (Ər.) 1.Sadiq, səmimi can dostlarıı. 2.Eyni təriqətə mənsub insanlar. - Kişi və qadın adı olaraq
istifadə edilir.
Elbrus - (Fars.) 1.Qafqazda ən yüksək dağ. 2.Uzun boylu yaraşıqlı kimsə. 3.Qafqazda məşhur dağ adı;
Yalbuz (buz yalı) - Kişi və qadın adı olaraq istifadə edilir.
Elcan - (Tür.) Ölkənin canı, sevdiyi şəxsi.
Elçin - 1.Qədim türk və çin dillərində "çin" sözü həqiqət, düzgünlük, doğruluq. 2. Xalqın igidi (cəsuru).
Eldar - (Fars) 1.Hakim, el sahibi, hökmdar. 2.Yunan adı "İliodor"- dan mənası: Günəşin hədiyyəsi.
Eldəniz - Dəniz.
Eldəmir - (Tür.) Ölkənin ən möhkəm, güclü, qüvvətli adamı. Dəmir kimi güclü əl.
Elgin - (Tür.) Qəribə, yurdundan ayrılmış.
Elgün - (Fars.) Xalq, əhali.
Elqay - (Tür.) Yeni ay, ayın ilk halı. - Kişi və qadın adı olaraq istifadə edilir.
Elqan - (Tür.) 1.İlk qan. 2.İranda Elxanlılardan sonra bir dövlət quran Türk hökmdarı.
Elmar - Elin zirvəsi.
Elman - xalqın (camaatın) insanı(adamı).
Elmir - 1.Elmər adindan gəlib: Nobl (qədim ingilis qizil sikkə). 2.Xalqın (camaatın) rəhbəri.
Elmira - ( İngilis.) Gözəl.
Elnar (Elnarə) - Nar-alov mənasındadir, odlu qiz, doğma işıq.
Elnaz - (Tür. Fars) El (Vətən) + Naz (Zəriflik). Xalqın (camaatın) arasında ən ,ox istənilən.
Elnur - Elin nuru,vətənin işığı.
Elsevən - (Tür.) Ölkəni sev, ölkəsini sevən. - Kişi və qadın adı olaraq istifadə edilir.
Elsevər - Xalq sevən.
Elsu - (Tür.) Ölkənin suyu, bərəkəti, bolluğu. - Kişi və qadın adı olaraq istifadə edilir.
Elsur (Elsurə) - (Tür.Ər.) Vətən qəhrəmanı.
Elşad - Hökmdar, sərkərdə, xalqın hökmdarı.
Elşən - (Tür.) Başçı, rəhbər, hökmdar. Mutlu, şən ölkə.
Eltan - (Tür.) Ölkəni tanı, ölkəsini tanıyan, sevən.
Eltay - Bax - Eltan.
Eltəbər - (Tür.) Köhnə Türklərdə qubernator, komandir mənalarında olan.
Eltəkin - (Tür.) Tək və bənzərsiz ölkə.
Eltər - (Tür.) Yurdunu sevən, qoruyan, nəzarət edən.
Elvin - (Ər.) 1.Cənnət çiçəyi, göy qurşağının hər bir spektrinə verilən ad. Qeyd: Bu adın mənası hələ
doğrulanmamıştır. 1.Yaradıcı, qurucu.
Elyaz - Xalqın sevinci.
Elza - (Alman.) Avropada işlənən "Elizavet" adının qısa forması: - Allaha hörmət edən, Allah qarçısında and
içən mənasında...
Emma - (Yunan) Zərif, qürurlu.
Emil - (Alman) 1.Çalişqan. 2.rəqib.
Emin - Sakit.
Emilia - Zəhmətkeş, təkəbbürlü.
Emilya - (Latın) 1.Zərif, incə, qürurlu. 2.Çalışqan.
Emruz - (Fars.) Bu gün. - Kişi və qadın adı olaraq istifadə edilir.
Etibar - Xoşbəxt, firavan, muvəffəqiyyət.
Etimad - 1. İstinad, dayanma. 2. İnam, inanma. 3.Güvənmə, xatircəm olma. 4.Etibar.
Eynulla - Allahın gözü.
Eyvaz - Vətənpərvərlik, səadət.
Eyyub - (Ər.) 1.Səbirli. 2.Dönən, peşman olan, günahlarına tövbə edən deməkdir. Quranda adı keçən
peyğəmbərlərdən. Gözəl səbir sahibi.