Adların mənası - O

Adların mənası - O

Adların mənası - O
Adların mənası - O

Odxan - (Tür.) 1.Atəşli hökümdar. 2.Canlı, coşqulu kimsə. 3.Atəşqanlı. 4.Dəlisov, dəliqanlı.
Odman - (Tür.) Atəş kimi canlı, coşqulu, hərəkətli kimsə.
Oğuz - Böyük, davamlı, artan nəsil.
Oğuzbala - (Tür.) 1.Oğuz uşağı. 2Güçlü, qüvvətli uşaq.
Oğuzcan - (Tür.Fars) Oğuz can. Gerçək dost.
Oğuzər - (Tür.) Oğuz boyundan olan igid. 2.Güçlü, qüvvətli kimsə.
Oğuzxan - (Tür.) 1.İgid xan, xaqan. 2.Oğuz boylarının əfsanəvi qəhrəmanı.
Oğuzqan - (Tür.) Damarlarında Oğuz qanı daşıyan.
Oğuzman - (Tür.) Güclü, möhkəm, yaxşı ürəkli, dost kimsə.
Oğuztan - (Tür.) Görkəmli, işıqlı.
Oxdəmir - (Tür.) 1.Dəmir kimi möhkəm. 2.Gerçək, köklü dəmir. 2 Dəmirdən düzəldilmiş ox.
Oksana - Allah tərəfindən bəyənilmiş.
Oqtay - (Tür.) 1.Qəzəbli, əsəbi, hirsli. 2.Nəsildaş, eloğlu, hakim.
Olgunay - (Tür.) Ay oldun, Aya bənzədin.
Olgunər - (Tür.) Yetkin ər. Yetişmiş, yaxşı inkişaf etmiş kimsə. Yetişmiş, yaxşı gəlişmiş kimsə.
Omar - Uzun ömülrlü.
Orxan - (Tür.) 1.Şəhərin rəhbəri, hakimi, sərkərdə, basçı, xan qoşunları. 2.Orxan Qazi: Osmanlı
imperatorluğunun ikinci padşahı.
Orman - Meşə.
Osman - (Ər.) 1.Bir növ quş ya da əjdaha. 2.Hz. Məhəmməd (s.ə.s) -in kürəkəni və Hz. Ömərdən sonra
dövlət başçısı olan III. xəlifə. 3.Osmanlı dövlətinin qurucusu, Osman Qazi.
Ozan - Aşıq.