Adların mənası - Ö

Adların mənası - Ö

Adların mənası - Ö
Adların mənası - Ö

Ömər - Həyat, uzunömürlü.
Özbək - İgid, qəhrəman, mərd.
Ömər - (Ər.) İslam Dövlətinin II. Xəlifəsi Ömər b.Xə. Dünya durduqca ədalətliliyindən bəhs ediləcək.
Cənnətlə müjdələnmişdir. Haqq ilə Batili çox yaxşı ayırd edə bilən bir alim olduğu üçün Ömərül-Fərrux adını
almışdır.
Ömüral - (Ər.Fars.İbr) Uzun ömürlü ol.
Ömürcan - (Ər.Fars.İbr) Uzun ömürlü. Kişi və qadın adı olaraqistifadə edilir..
Önay - (Tür.) 1.İrəli get, lider ol mənasında. 2.Ayın ilk günlərindəki halı, hilal. - Kişi və qadın adı olaraq
istifadə edilir.
Önel - (Tür.) Bir işin tamamlanması üçün verilən müddət, vədə, möhlət. - Kişi və qadın adı olaraq istifadə
edilir.
Önər - Qabaqcıl, öndəgedən.
Öngay - (Tür.) Yupiter planeti. - Kişi və qadın adı olaraq istifadə edilir.
Öngül - (Tür.) 1.Müqavimət göstərən, inadçı kimsə. 2.Təşviq edən. 3.Bələdçi. - Kişi və qadın adı olaraq
istifadə edilir.
Örən - (Tür.) 1.Köhnə quruluş ya da şəhər qalığı. 2.Şəhər, kənd. 3.Bir ovalıq. 4.Meşəlik yer. - Kişi və qadın
adı olaraq istifadə edilir.
Örəngül - (Tür.) Yabanı gül.
Özaslan - (Tür.) Aslan kimi güclü, soylu kimsə.
Özbək - (Tür.) 1.İgid, cəsur, özü güclü. 2.Orta Asiyada yaşayan bir Türk boyu və bu boydan olan kimsə.
3. Dərə, çay. - Kişi və qadın adı olaraq istifadə edilir.
Özbən - (Tür.) "Gerçəkdən mən" anlamında istifadə edilən bir ad.
Özbir - (Tür.) Özü, sözü bir olan kimsə.
Özcan - (Tür.) Candan, səmimi, içdən, həqiqətən dost olan kimsə.
Özdəmir - (Tür.) Özü dəmir kimi güçlü.
Özəndər - (Tür.) Nadir tapılan, yaradılışda olan, qiymətli.
Özəngin - (Tür.) Özü sağlam, dürüst olan kimsə.
Özəngül - (Tür,) Özünə diqqət göstərən gözəl qadın.
Özənir - (Tür.) Çalışan, Cəhd göstərən, ən yaxşısını etməyə çalışan.
Özərxan - (Tür.) İgid, cəsur xan.
Özgənay - (Tür.) Özü geniş, rahat, sakit kimsə - Kişi və qadın adı olaraq istifadə edilir.
Özgür - (Tür.) 1.Öz-özünə hərəkət etmə, davranma qərar vermə, gücü olan. 2.Tutulmayan, azad.
Başqasının köləsi olmayan, müstəqil. - Kişi və qadın adı olaraq istifadə edilir.
Özgüvən - (Tür.) Özünə güvənən. - Kişi və qadın adı olaraq istifadə edilir.
Öznur (Tür.) Özü ışıqlı, aydınlı kimsə. - Kişi və qadın adı olaraq istifadə edilir.
Özpolad - (Tür.) Er. - Özü polad kimi sağlam olan.