Adların mənası - U

Adların mənası - U

Adların mənası - U
Adların mənası - U

Ucal - Ucalmaq, yüksəlmək.
Uğur - Müvəffəqiyyət, uğur.
Uğurcan - (Tür.) Uğurlu, xeyirli kimsə.
Uğurxan - (Tür) Xeyirli lider.
Ulduz - (Tür.) 1.Gecələri göydə çılpaq gözlə işıqlı bir nöqtə olaraq görülən göy cisimi. 2.Bir nöqtədən ətrafa
beş və ya daha çox çıxıntısı olan bucaqlı. 3.Bəxt, taleh. 4.Peşəsində çox parlamış kimsə və daha çox
parlamış kimsə, kino sənətçisi. 5.Şimal (dənizçilik).
Ulduzə - Ulduz.
Ulduzxan - (Tür.) Ulduzların xaqanı.
Ulucan - (Tür.) Ərdəmli, hörmətli, uca insan.
Uluxan - (Tür.) Böyük, hörmətli hökmdar.
Ulus - Millət, xalq.
Uluslu - (Tür.) Uca, müqəddəs su.
Ulusoy - (Tür.) Ulu, uca, soylu.
Umar - (Tür.) 1.Çarə, çıxış yolu. 2.Həyatı. - Kişi və qadın adı olaraq istifadə edilir.
Umay - (Tür.) 1.Orxun kitabələrində keçən, uşaqları və heyvanları qoruduğuna inanılan Tanrı tərəfindən.
2.Dövlət quşu. - Ad olaraq istifadə edilməz.
Umay - Xoşbəxtlik quşu.
Umnisə - Xanim.
Umud - İstək, arzu.
Umur (Tür.) 1.Ədəb. 2. Məlumat. 3.Təcrübə. - Kişi və qadın adı olaraq istifadə edilir.
Unay - Ayın səsi.
Urman - Yaxşı yarpaqlı və iynəyarpaqlı meşə. ( İran mənşəli sözdür. Slavyan dillərində də var).
Urfan - bilik, sənət, incəsənət.
Uruz - Ən yüksək titul.
Usama - Şir, aslan.
Uzman - (Tür.) Müəyyən bir iş ya da mövzuda məlumat, fikir və bacarığı olan kimsə. - Kişi və qadın adı
olaraq istifadə edilir.