Yalan haqda statuslar

Yalan haqda statuslar

Yalan haqda statuslar
Yalan haqda statuslar

Sözlərin ən pisi yalandır.. (Həzrəti Əli əleyhissalam)

Xoşumuza gələn yalanları ovuc dolusu uduruq,lakin acı hıqiqətləri qurtum-qurtum içirik..(Deni didro)

Yalançı-ALLAHA qarşı üsyan edən,lakin insanlardan qorxan bir axmaqdır..(Frensis Bekon)

Yağ ayran içində gizli olduğu kimi,doğruluğun cövhərində də yalan gizlidir..(Cəlaləddin Rumi)

Oğlum! Yalan danışma.Çünki yalan sərçə əti kimi dadlıdır..Onu tutan şəxs,hətta balacasını da kəbab edir..(Həzrəti Loğman) (ə)

Yalan ilə qurulan yuvanın səadəti də yalandır..(Məhəmməd Fizuli)

Yalan söyləmək –yalan söylədiyin adamın üstünlüyünü qəbul etmək deməkdir..(Samuel Batler)

Düz sözə yalan qatmaq qızıla başqa metal qatmağa bənzəyir:möhkəmliyi artsa da,qiymətdən düşür..(Frensis Bekon)

Bir dəfə müəllimimimdən soruşdum: "Xalqın məhəbbətini qazanmaq üçün nə etməliyəm?".O dedi: "Yalan danışmamalı,dilinlə heç kəsi yaralamamılsan"..(Ernest Bakler)

Dünyada insanı ən çox utandıran şey yalanının üzə çıxmasıdır..(Frensis Bekon)

Yalan zəiflərin daldalanacaq yeri və sığınacağıdır..(Frensis Bekon)

Var doğru yazmağa madam ki imkan,
Neçin gəlsin gərək ortaya yalan?!
Sözün qiymətini saldı yalanlar,
Doğrunu danışan hörmətli olar..(Nizami Gəncəvi)

Fəlakət yalançılıqda olduğu kimi,nicat da doğruluqdadır..(Abbasqulu ağa Bakıxanov)

Yalana qulaq asan olmasa,yalan danışan da olmaz..(Ceyms Bitti)

Özünə də yalan satan insan bir müddətdən sonra doğru ilə yalanı bir-birindən ayırmaz..(Fyodor Mixayloviç Dosteyevski)

İnsan yanılanda bunu hamı görür,yalan danışanda isə bunu çox az adam görə bilir..(İohann Volfqanq Höte)

İblisin başqa bir adı da yalandır..(Viktor Mari Hüqo)

Yalanın ən böyük düşməni həqiqətdir..(İmmanuil Kant)
Yalan demək insanı daxilən narahat edir,doğru danışmaq isə fərəhləndirir..(Harri Kon)

Yalançı yalançıdan ehtiyatlanar..(Jan Labrüer)

Yalançı başqalarını aldatdığını zənn edir,əslində isə özünü aldadır..(Fransua de Laroşfuko)

Yalan qartopu kimidir-diyirləndikcə artıb böyüyür..(Martin Lüter)

Ustalıqla deuyilən yalanın da gec-tez üstü açılır..(Moris Meterlink)

Yalaçılıq ən alçaldıcı və iyrənc qəbahətdir..(Mişel de Monten)

Yalan çox vaxt zərurətdən deyil,biganəlikdən doğur..(Andre Marua)

Yalanı heç bir istedad həqiqətə çevirə bilməz..(Naməlum)

Yalan,ola bilsin,bir problemi həll edə bilər,amma özüylə daha yüz problem gətirər..(Uilyam Porter)

Yalanlar silsilə dağlar kimidir:bir-birinin ardınca düzülür..(Corc Fuller)

Yalanın ən böyük qüdrəti onun sürətlə yayılmasındadır..(Nazim Hikmət)

Yalan danışmaq oğruluq etmək qədər alçaq işdir..(Jül Renar)

Ən qorxulu yalanlar gecələr uydurulur..(Robert Lyuis Stivenson)

Üç növ yalançı var: xam yalançı,and içən yalançı və heç vaxt yalan söyləmədiyini iddia edən yalançı..(Nikola Sebastyan Şamfor)

Yalan min oyundan çıxsa da,heç vaxt həqiqətə çevrilə bilməz..(Rabindranat Taqor)

Min yalan bir doğruya dəyməz..(Qətran Təbrizi)

Yalan ayaq tutar,ancaq yeriməz..(Azərbaycan atalar sözü)

Yalançının ipiylə quyuya düşən quyuda qalar..(Azərbaycan atalar sözü)

Yalanla dünyanı dolaşmaq olar,amma geri dönmək olmaz..(Azərbaycan atalar sözü)

Yalançılığı tərgitmək tiryəki tərgitmək qədər çətindir..(ingilis atalar sözü)

Qara əlləri ağ əlcəklərlə gizlədirlər..(İspan atalar sözü)

Şirin yalandansa acı həqiqət yaxşıdır..(Özbək atalar sözü)

Yalan oğruluğa atılan ilk addımdır..(Yapon atalar sözü)

Mübaliğə dürst adamların yalanıdır..(Jozef de Mestr)

Günah işləməyin bir çox vasitələri vardır,yalan isə bunların hamısına uyğun gələn sapdır..(Oliver Vendel Holmes)

Yalanın dostu,həqiqətin dostu isə düşməni çoxdur..(Emil de Jirarden)

Həqiqət ayaqqabılarını geyməmiş yalan dünyanı üç dəfə gəzir..(Mark Tven)

Yalan qədər insanı alçaldan bir şey yoxdur..(Anton Pavloviç Çexov)

Yalançı-bacaları qaraldan histək insanların da içini qaraldar..(Aleksandr Sergeyeviç Puşkin)

Yalançının cəzası insanların ona inanmaması deyil,onun heç kəsə inanmamasıdır..(Bernard Şou)

Hər kəsi bir dəfə,bəzilərini isə hər zaman aldada bilərsiniz.Lakin hər kəsi hər zaman aldada bilməzsiniz..(Avraam Linkokln)

Üç növ yalan vardır:bəsit yalan,quyruqlu yalan və statstik yalan..(Bencamin Franklin)