Yuxuda xoruz gormek

Xoruz qədim zamanlardan istər həyatda, istər sənətdə, istərsə də fəlsəfədə mistik məna kəsb edən rəmzlərdən biridir. Dünyanın istənilən yerində yaşayan hər bir insan xoruz haqqında az-çox bilir. Hətta ömründə ilk dəfə xoruz görən insan belə, xoruzun erkək olması, günəşin doğması ilə banlamağa başlaması, güclü səsi ilə hər kəsi oyandırması kimi sadə şeyləri bilir. Beləliklə, xoruzla …

Yuxuda xoruz gormek

Xoruz qədim zamanlardan istər həyatda, istər sənətdə, istərsə də fəlsəfədə mistik məna kəsb edən rəmzlərdən biridir. Dünyanın istənilən yerində yaşayan hər bir insan xoruz haqqında az-çox bilir. Hətta ömründə ilk dəfə xoruz görən insan belə, xoruzun erkək olması, günəşin doğması ilə banlamağa başlaması, güclü səsi ilə hər kəsi oyandırması kimi sadə şeyləri bilir. Beləliklə, xoruzla günəş, işıq, səhər, oyanma, qalxma kimi məfhumlar arasında asanlıqla əlaqə qurmaq olar. Bir çox mədəniyyətlərdə duaları qəbul edilən və istəkləri gerçəkləşən insanlar xoruz qurban verməklə inandıqları yaradana minnətdarlıqlarını bildirirlər.

Yuxuda xoruz görmək:

O, hakimiyyəti (kişi, ata və ya dövlət kimi) əlində saxlayan hakimiyyəti təmsil edir.
Həqiqətən də xoruz ən çox görülən yuxu yozumlarında bu məfhumlarla izah edilir və yuxusunda xoruz görən insanın xüsusiyyətlərinə və yuxusunda bəzi detallara görə uyğunlaşdırılır.
Ən sadə mənada yuxulardakı xoruz günəşin doğuşu ilə əlaqəsi əsasında qurulur və sədaqət, agah olmaq, həqiqətə çatmaq, müdrik olmaq, rahatlaşmaq, rahatlıq, elm və ya qüdrət sahibi olmaq, yüksəlmək kimi məfhumlar ətrafında yozulur.

Yuxuda Canlı Xoruz Görmək
Canlı xoruz:

Yuxu sahibinintəbii olaraq və hazırda malik olduğu imkanları ifadə edir.
Röyada bəzi diqqəti çəkən detalları nəzərə alaraq insanın hal-hazırda sahib olduğu gözəllik, zəka, zəhmət, var-dövlət kimi dəyərlərdən faydalı şəkildə istifadə edib-etməməsi haqqında məlumat verdiyinə inanılır. .
Yuxu görən adamın əzmli və çalışqan çalışması nəticəsində dərdlərindən qurtulacağı, rahatlıq tapacağı deyilir.
Diri xoruz həm də oğlan uşağı mənasına gəlir və körpənin ailəyə qoşulmasının müjdəçisi hesab olunur. Güc və iqtidarı da təmsil edən xoruz həm də bilik və bacarıq sahibi olan yuxu sahibinin yüksək vəzifələrdə olan insanlara qoşularaq onlardan dəstək və kömək alacağına da yozulur.

Yuxuda ölü xoruz görmək
Yuxuda görülən xoruz ölüb:

Yuxu görən insanın əlindəki imkanlardan istifadə etməsə, onların sayəsində əldə edə biləcəyi fürsətləri əldən verəcəyi xəbərdarlığı kimi yozula bilər.
Başqa bir şərhə görə, yuxu sahibinin həyatında hakim gücə sahib olan şəxs və ya qurumla əlaqəsi pisləşəcəkdir. Bu güc yuxu sahibinin atası, qardaşı, müdiri və ya həyat yoldaşı ola bilər.

Yuxuda Körpə Xoruz Görmək

xoruz:

Çox vaxt bir oğul simvolu kimi qəbul edilir. Yuxu sahibinin oğlu yoxdursa, oğlunun olacağı yaxşı xəbər sayıla bilər.
Rüya sahibinin oğlu varsa, özünü yaxşı aparacağını, xəstədirsə sağalacağını, işində və ya təhsilində uğur qazanacağını söyləmək olar.

Yuxuda Ağ xoruz görmək

Ağ rəng təmizlik, məsumluq və yeni başlanğıcların simvolu hesab olunur.

Ağ xoruz da:

Yuxu sahibinin səhvini düzəldəcəyinə və ya düzəltməli olduğuna işarə sayılır.
Yuxu sahibi arzuladığı məqsədə çatmaq üçün tutduğu yol və üsulları yenidən nəzərdən keçirmək, lazım gələrsə, yeni yollar və üsullar inkişaf etdirmək tövsiyə olunur.
Bəzi yuxu tərcüməçiləri də deyirlər:

Yuxu sahibi kişidirsə, ağ xoruzu hər şəraitdə dəstəyini davam etdirən yaxşı keyfiyyətlərə malik anlayışlı bir həyat yoldaşı olaraq görür.
Rüya sahibinin həyat yoldaşının dəstəyi sayəsində sıxıntılarından qurtulacağı, həyatının qaydaya düşəcəyi, cəmiyyətdə hörmətinin artacağı mənasında yozulur.

Yuxuda Yaşıl Xoruz görmək

Yaşıl rəng mövcud olduğu hər yuxuya dini məna qatır.

Yuxuda yaşıl xoruz görmək:

Rüya sahibinin yaşadıqları və ya gələcəkdə yaşayacaqlarının Allah dərgahında təzahürü ilə əlaqəli olduğu düşünülür. Yaşıl xoruz bu kontekstdə nəzərdən keçirildikdə, yuxu görənin Allahı razı salacaq yaxşı işlər görməsi kimi şərh edilə bilər.

Yuxuda Qırmızı Xoruz görmək

Yuxuda qırmızı xoruz görmək:

Pis inanc hesab olunur.
Deyilənə görə, qırmızı xoruz görən adam özünə xeyir vermək üçün başqasından və ya özündən kənarda baş verən bir hadisədən əxlaqsız şəkildə istifadə etməyə çalışacaq.

Yuxuda evdə xoruz görmək

Bu yuxu:
Evdə sülhün, nizamın, əmin-amanlığın və bolluğun gələcəyi və ya davam edəcəyi mənasında şərh edilə bilər. Digər tərəfdən, evdə yaşayanlardan birinin evlilik müjdəsi kimi də xarakterizə edilə bilər.

Yuxuda Hində Xoruz görmək

Bu yuxu:
Nizamlı, xoşbəxt və dinc bir ailə həyatına işarə edir.
Yuxularda yuva kimi görülən hic, ailənin ev sahibi olacağına işarə də sayıla bilər.

Yuxuda Xoruz Tutmaq

Yuxusunda xoruz tutan adam:

Deyirlər ki, bəxtiniz dəyişəcək, fürsət tapacaqsınız və ya vacib məlumat əldə edəcəksiniz.

Yuxuda xoruz oğurlamaq

Bu yuxu:
Rüya sahibinin güc qazanmaq üçün heç bir işdən çəkinməyəcəyi mənasında yozulur.
Bunu xəyalpərəstin zorla və ya fırıldaqla əldə edəcəyi uğur və ya var-dövlət kimi də şərh edə bilərik.

Yuxuda xoruz kəsmək

Nəzirlərə inam təkcə monoteist dinlərdə deyil, həm də çoxallahlı qədim sivilizasiyalarda mövcud olan ilahi bir əməldir. Bu inancda xoruz tez-tez Allaha şükür borcunu ödəmək vasitəsi kimi görünür.

Yuxuda xoruz kəsdiyini görən insan:

Demək olar ki, ona kömək edən insanlara təşəkkür etməli olsa da, etmədi və etinasızlıq etdi.

Yuxuda Xoruz Səsini Eşitmək

Yuxuda uzaqdan gələn xoruz səsini eşitmək:

Ümumiyyətlə, evdən kənar qohumlardan və ya tanışlardan xoş xəbər alacağınızdan xəbər verir. Səsin nə qədər dərindən gəldiyinə görə xəbərin yaxın ətrafdan, yoxsa daha uzaq tanışlardan gəlməsi şərh edilir.
Ümumiyyətlə, xoruz səsi xoş xəbər kimi yozulur.

Yuxuda xoruz banlaması

Xoruz banladığını görüb:

Çox vaxt yaxşı xəbər almaq kimi şərh olunur və bu xoş xəbər çox vaxt evlilik xəbəridir.
İmtahandan yaxşı nəticə əldə etmək, iş ərizəsinin qəbul edilməsi, lotereyada uduş qazanmaq, xəstə qohumun sağaldığını eşitmək və ya ailəyə yeni körpə gəlməsi xəbəri yuxuda xoruz banlaması ilə işarələnir. Xüsusən də səhər saatlarında xoruz banladıqda xəbərin doğru zamanda gələcəyinə və yaxşı olacağına yozulur.

Yuxuda xoruzun vaxtsız banladığını görmək

Həyatda bir insanın başına gələn bütün hadisələrin vaxtı onların məzmunu qədər vacibdir. Çox erkən və ya çox gec baş verən inkişaflar uğurlu nəticələr verməyəcək və gözlənilən təsiri yaratmayacaq. Günəşin doğuşunun müjdəçisi sayılan xoruz səhər saatlarından kənarda banladıqda, vaxtsız banlanmış sayılır və qəribə sayılır.

Yuxuda Xoruza Hücumu

Yuxu sahibi:

Demək olar ki, özünü təzyiq altında hiss edir.
Hücumun şiddətinə, xoruzların sayına və yuxu zamanı düşüncələrə görə müxtəlif şəkildə yozulur.

Yuxuda xoruz dimdiklədiyini görmək

Yuxuda xoruz dimdiyini görən insan:

Deyirlər ki, həyatınızda sizə təzyiq etməyə çalışan bir adam var – və ya edir. Bu təzyiq mütləq pis şəkildə qəbul edilmir.
Yuxu sahibinə mənəvi dəstək verən, onu motivasiya edən, daha çox işləməyə sövq edən konstruktiv qüvvə də ola bilər.

Yuxuda çoxlu xoruz görmək

Eyni yerdə birdən çox xoruzun olması:

Bu qeyri-adi bir şey deyil.
Yuxu sahibinin yaşadığı mühitlərdən birində çoxbaşlılığa və bunun nəticəsində güc mübarizəsinə işarə edir.
Bir mənada o, hakimiyyətə qarşı üsyanı, nizamı pozmağı və ya yeni nizam yaratmaq səylərini simvollaşdırır.

Yuxuda evə girən xoruz

Bu yuxu:

Çox qısa zamanda uzaqlardan gələcək və böyük təsir yaradacaq xoş xəbər kimi yozulur.

Yuxuda xoruz qovmaq

Bu yuxu:

Röya görənin elmə, mərifətə və gücə sahib olmaq üçün səydən əl çəkməyəcəyini və ya əl çəkməməsi lazım olduğunu bildirən yuxu kimi yozulur.

Yuxuda Xoruz Öldüyünü Görmək

Yuxuda xoruz ölümünün şahidi olduğunu görən insan:

Onun əlində olan imkanlardan düzgün istifadə etmədiyi deyilir. İstədiyini əldə etmək üçün lazım olan hər şeyə malik olsa da, vaxtında hərəkətə keçmədiyi üçün, ehtimal ki, fürsəti əldən verdi.
Digər tərəfdən, bu yuxu elçi sayılır və yuxu görənin tez hərəkət etməsinə və fürsətdən istifadə etməsinə işarədir.

Yuxuda xoruz döyüşü görmək

Yuxuda xoruzların bir-biri ilə döyüşdüyünü görmək:

Bir qarışıqlıq olduğunu göstərir. Bu çaşqınlıq xəyalpərəstin həyatındakı insanlar arasında fikir ayrılıqları, döyüşlər və incikliklər ola bilər və ya onun öz şüurunda fikir ziddiyyəti ola bilər.

Yuxuda Xoruz Əzizləmək

Yuxuda xoruzu əzəzlədiyini görən insan:

Demək olar ki, səbirsizliklə xəbər gözləyir.
Yuxusunda xoruz sevən insan, həyatında mühüm yeri olan insandan qəbul, bəyənmə, şəfqət, anlayış və ya bağışlanma istəyə bilər.

Yuxuda xoruz öpmək

Yuxu sahibi:

Aralarında gərginlik və ya inciklik olan ağsaqqalla barışmaq kimi yozulur. Böyüklük dedikdə təkcə yaşda böyüklük deyil, səlahiyyət olaraq böyüklük nəzərdə tutulur. Başqa sözlə, bu şəxs xəyalpərəstin atası, əri, qardaşı, müdiri, müəllimi, komandiri, dövlət qurumu və ya birbaşa dövlətin özü ola bilər.
Yuxuda xoruz öpdüyünü görən adamın cəzaları bağışlanar.