Xeyanete aid dini sozler

Xeyanete aid dini sozler

Xeyanete aid dini sozler
Xeyanete aid dini sozler

Dini məzmunlu sözlər və suallar insanların dünyəvi məsələlər və ictimai həyatı dini baxımdan təhlil etməyin yollarından biridir. Xeyanət və ədalətsizliklə əlaqədar, dini məzmunlu sözlər insanları rifah və ədalətə, özünün və başqalarının hüquqlarına hörmətə çağırmağa kömək edir. İşte buna bənzər bir neçə söz:

  1. "Ədalətsizliyin qarşısını almaq üçün sabr və dua."
  2. "Əgər sənin əlinə güc gəlirsə, ədaləti təmin et. Əgər deyilsə, ədaləti üçün dua et."
  3. "Xeyanət edənlərin əcrası Allaha aiddir, lakin Allaha güvənənlər, çox şükür, mükafatlanacaqlar."
  4. "Allahın bütün bəndələri eşitdir və heç kəsin hüququ başqası tərəfindən pozula bilməz."
  5. "Ədalət və doğruluğa söykənən bir ümmət kimi olun və xeyanət etməyin, Allaha itaət ətməyinizi təmin edin."
  6. "Hüquqlarınız pozulduğu zaman Allaha, ədalətə və mürəkkəb qərarlar qəbul etməyə ümid edin."
  7. "Ədalət, ədalətin qarşısındakı bütün zülm və xeyanətləri mürəkkəb edir."
  8. "İnsanlar arasında ədalətsizlik və xeyanət olarsa, Allah buna qarşı duracaq və zülm edənləri ədalət ilə cəzalandıracaq."
  9. "Xeyanət və zülm əgər daimi olarsa, onun cəzası Allaha aiddir və O, hər kəsi doğru yoluna yönəltəcəkdir."
  10. "Ədalətsizliyin qarşısını almağın yolu, ədalət, sevgi və başqalarına hörmət etməyin güclü olduğu bir ümmət kimi birləşməktir."

Bu sözlər insanları ədalətə, doğruluğa, sevgiyə və başqalarının hüquqlarına hörmətə dəvət edir və xeyanətə qarşı çıxmağın vacibliyini vurğulayır.