Yuxuda namaz qılmaq

Yuxuda namaz qılmaq

Yuxuda namaz qılmaq
Yuxuda namaz qılmaq

Yuxuda namaz qılmaq nə deməkdir?

Namaz qılmaq İslam dinində beş şərtdən biridir. Müsəlmanlar gündə beş vaxt namaz qılırlar. Bəzən namazı unutmaq və ya qaçırmaq şüuraltına yerləşərək onu yuxuda görmə ehtimalını artırır. Yuxuda namaz qıla bilmək həm din baxımından, həm də yuxu tərcüməçiləri tərəfindən yaxşı hal hesab edilir. Yuxuda namaz qılmaq, müxtəlif vəziyyətlərə görə fərqli mənalar verə bilər.

Ümumiyyətlə yuxuda namaz qılmaq; Günahlardan təmizlənə bilmək, qəlb rahatlığına çatmaq, sözünün, rəhmət və bərəkətinin sahibi olmaq deməkdir. Yuxuda namaz qıldığını görmək-bəla və kədərdən qurtulmağa, küskünlük varsa barışmağa, pul olmayanda mal sahibi ola bilməyə işarədir.

Yuxuda namaz qılmaq nədir sualının başqa bir mənası; Yuxu görənin doğru və dürüst, imanlı olduğuna, dünya və ya axirət nemətlərinə dəlalət edir. Yuxuda özünü namaz qıldığını görmək, sevinc, xoşbəxtlik və hüzur kimi sözlərlə yozulur. Yuxu görən insanın həyatı boyu çox şanslı ola biləcəyinə də diqqət çəkilir.

Yuxuda məsciddə namaz qılmaq

Yuxuda məsciddə namaz qılmaq, yuxu görən adamın xəyallarının gerçəkləşəcəyinə işarədir. Xəyalpərəst bu vəziyyəti səbirlə gözləməlidir. Yuxuda camaatla namaz qılmağın fəziləti kifayət qədər yüksəkdir. Onun gözəlliklər baxımından çox istəkli olduğuna, ruhən, insanlara doğru yolu göstərməyə çalışdığına dəlalət edir.

Yuxuda insanların namaz qıldığını görmək böyük xoşbəxtlik və sevinclə qarşılanır. Fərdin ürəyinin rahatlaşacağı bildirilir. Yuxuda dua təsbehini görmək halal qazanclara işarə edir və eyni zamanda xoş xəbərlər gələ bilər. Yuxuda Kəbədə namaz qılmaq düşmənin şərrindən qorunmağa və ya xeyir görməyə dəlalət edir.

Yuxuda tək namaz qılmaq

Yuxuda tək namaz qılmaq; Yuxuda təkbaşına namaz qıldığını görən insan, evində rahatlıq tapacağına və Allahdan gələ biləcək gizli elmi qazanacağına işarə edər. Namazı şərq və ya qərb tərəfə qıldığını görən şəxs dininə etinasızlıq edər.

Yuxuda məsciddə namaz qılmaq

Yuxuda məsciddə namaz qılmaq, yuxu görənin arzularının gerçəkləşəcəyinə işarədir. Xəyalpərəst bunun üçün səbirlə gözləməlidir. Yuxuda camaatla namaz qılmaq çox fəzilətlidir. Onun ruhən gözəlliklərə çox meylli olduğuna və insanlara doğru yolu göstərməyə çalışdığına işarədir. Yuxuda insanların namaz qıldığını görmək böyük xoşbəxtlik və sevinclə qarşılanır. İnsanın ürəyi rahatlayar. Yuxuda dua təsbehi görmək halal qazanc və müjdəyə işarə edir. Yuxuda Kəbədə namaz qılmaq düşmənin şərrindən qorunmağa və yaxşılıq görməyə dəlalət edir.

Yuxuda kilsədə namaz qılmaq

Yuxuda kilsədə namaz qılmaq; Yuxuda kilsədə namaz qıldığınızı görmək, dini borclarınızı yerinə yetirəcək qədər həssas olmadığınıza, namazlarınızı düzgün qılmadığınıza işarədir. Yuxu görənin imanının zəif olduğuna və təqvasının əskik olmasına dəlalət edir.

Yuxuda Kəbədə namaz qılmaq

Yuxuda Kəbədə namaz qılmaq; Yuxuda Kəbədə namaz qıldığını görən birinin ətrafındakılar tərəfindən çox sevildiyinə işarədir. Yuxu sahibinin yüksək məqamlara çatacağına, şöhrət və şöhrət qazanacağına yozulur. Yuxuda Kəbədə namaz qılan şəxsin dünya həyatında əldə edəcəyi bir çox şeyə işarə edilir.

Yuxuda evdə namaz qılmaq

Yuxuda evdə namaz qılmaq; Öz evində namaz qıldığını görən şəxsin xeyriyyə işlərinə rəhbərlik edəcəyinə yozulur. İslam alimlərinin fikrincə, yuxuda hansı evdə namaz qılınsa, o yer bərəkət və hüzurla dolu olar. Evdə camaatla namaz qılmaq sədəqə verməkdə yorucu ola bilər. Yuxu sahibinin evində bələdçi ola biləcəyi vurğulanır. Evində camaatla namazın fəzilətləri barədə danışmasını bildirir.

Yuxuda namaz qılarkən danışmaq

Yuxuda namaz qılarkən danışmaq; Yuxuda namaz qılarkən danışan adamın doğru yoldan çıxacağına və yanlış işlərlə məşğul olacağına yozulur. Yuxu görən dindar ikən qəflətən öz nəfsinə uyaraq səhvlərə yol verəcəyinə və tərəddüd etmədən günaha girəcəyinə dəlalət edir. Həqiqi həyatında namaz qılmayan və ibadətində həssas olmayan bir şəxs yuxuda namaz qılarkən özünü danışdığını görsə, tezliklə namaza başlayacağına işarə edir.

Yuxuda oturub namaz qılmaq

Yuxuda oturub namaz qılmaq; Yuxuda oturub namaz qıldığını görən insanın qarşısına çıxanla kifayətləndiyinə, taleyinə boyun əyərək hədəfləri uğrunda mübarizə aparmadığına yozulur. Yuxu sahibinin qabığını qırmaqdan qorxduğu üçün daha az şeylə kifayətlənərək daha gözəl və daha böyük şeylərə layiq olduğuna yozulur.

Yuxuda fərz namaz qılmaq

Yuxuda fərz namaz qıldığınızı görmək borclarınıza və dini borclarınıza sadiq olduğunuza işarədir. Yuxu görənin nəfsinə tabe olmadığına və Allaha yaxın olduğuna dəlalət edir. Fərz namazı dinin ən mühüm ibadətlərindən olduğu üçün yuxuda fərz qılan şəxsin Allah`ın əmr və qadağalarına əməl etməkdə diqqətli olduğuna dəlalət edir, eyni zamanda daha xoşbəxt və dinc bir həyat sürəcəyinə işarə edir.&nbsp ;

Yuxuda sübh sabah namazını qılmaq

Yuxuda sübh sabah namazını qılmaq, insanın edəcəyi anda işarə edir. Bununla belə, yemək-içmək və ya geyim kimi ehtiyaclara da aiddir. Başqa bir təfsirdə isə bolluğa, təmizliyə, gözəlliyə və paklığa işarə edir. Bu baxımdan yuxuda səhər namazının qılındığını görmək xeyirlidir.

Sübh sabah namazını qıldığınızı görmək, insanın içəcəyi anda dəlalət edir. Yemək, içmək və geyinmək kimi ehtiyacları da ifadə edir. Başqa bir təfsirdə isə bolluq, gözəllik, təmizlik və paklıq göstərilir.

Yuxuda ikindi namazını qılmaq

Yuxuda ikindi namazını qılmaq ya özünüz üçün, ya da başqası üçün and içəcəyiniz deməkdir. İkindi namazı yardım, sədəqə və hidayət kimi yozulur. Digər təfsirlərdə isə o deməkdir ki, insan əvvəlcə çətinliyə düşəcək, sonra isə o çətinliyin öhdəsindən asanlıqla gələcək.

Yuxuda günorta namazını qılmaq

Yuxuda günorta namazını qılmaq, ümumiyyətlə, köməyə işarədir. Borc varsa, borcunu başqası ödəyir. Başqası fərdə görəcəyi işdə kömək edir. Bunlara əlavə olaraq günorta namazı qismət və qismət kimi də yozula bilər. Sağlamlıq problemlərinin sonunu və üzərindəki pis buludların aradan qaldırılmasını nəql edir. Ümumiyyətlə, yuxuda namaz qılmaq yaxşı şeydir.

Yuxuda günorta namazı yardıma işarə edir. Əgər borcunuz varsa, onu başqası ödəyir. Başqası insana işində kömək edir. Günorta namazı həm də bəxt və qismət kimi yozulur. Sağlamlıq problemlərinin sona çatacağı və yuxarıdan pis buludların qalxacağı rəvayət edilir.

Yuxuda axşam namazını qılmaq

Yuxuda axşam namazını qılmaq və ya görmək yarımçıq işlərin tamamlanacağına işarədir. Axşam namazı həm də ailədən ayrılıq deməkdir. Əgər axşam namazını tam qılmısınızsa, arzularınızın gerçəkləşəcəyinə işarədir.

Yuxuda gecə namazını qılmaq

Yuxuda gecə namazını qılmaq, kim yuxusunda gecə namazını qıldığını görsə, evlənmək, səfərə çıxmaq və ya köçmək deməkdir. Başqa bir rəvayətdə isə insanın gözlərindəki pərdənin və gözlərinin zəif olduğuna işarə edilir.

Yuxuda cənazə namazı qılmaq

Yuxuda cənazə namazı qılmaq o deməkdir ki, yuxu görən şəxs gördüyü insan üçün çoxlu dua etməlidir. Başqa bir təfsirdə isə, dini biliyi olmayana kömək edəcəyini bildirir.

Yuxuda səhv namaz qılmaq

Yuxuda səhv namaz qılmaq insanın çox həssas və kövrək olduğuna işarə edir. Bu o deməkdir ki, ətrafdakı hadisələrə qarşı çox emosional davranır və ən kiçik problemdə ruhdan düşür. Yuxuda namazı səhv etmək, nəhayət zənginliklə zəngin və işdə yüksəlməkdir. Çox iş adamı olmağa çalışdığınız və öz işi ilə məşğul olmaq istəməyinizin, onun da köməklik edib öz işini görmək istəməsinin artıqlıq olduğu vurğulanır. Yuxuda postamenti öz kapitalı olmadan qeyri-meyil etməkdən məmnundur.

Yuxuda dəstəmaz alıb namaz qılmaq

Yuxuda dəstəmaz alıb namaz qılmaq bəlalardan, bəlalardan qurtulmağa işarədir. Başqa bir təfsirdə isə sərmayə və mülk sahibi olacağı mənasına gəlir. Yuxuda namaz qılmağa çalışmaq, insanın yaxşılığa yozularaq məşhurlaşacağına işarədir. Yuxuda namaza durmaq insanın doğru yolu tapmasına və keçmişini bağlayaraq özünə yeni səhifə açmasına işarədir.

Yuxuda camaatla namaz qılmaq

Yuxuda camaatla namaz qılmaq; Yuxuda camaatla namaz qıldığını görən şəxsin ətrafında çox yaxşı insanların olduğuna və həmin insanlardan çoxlu rəğbət gördüyünə diqqət çəkilir. Yuxuda camaatla namaz qılmaq sülh və əmin-amanlığın hökm sürdüyü bir cəmiyyətə işarə edir. Günahlardan uzaq bir həyat sürməyə yozulur.

Yuxuda imam olduğunu və namaz qıldığını görmək

Yuxuda imam olduğunu və namaz qıldığını görmək bəzi insanların həyatına müsbət mənada toxunmaq deməkdir. Yuxuda camaatla birlikdə namaz qılmaz, fəzilətləri kifayət qədər yüksək olan gözəlliklərə işarə edər.

Camaatla namaza imamlıq etmək insanın mənəvi mənada istəkli olduğuna və insanların doğru yola gəlməsi üçün çalışacağına dəlalət edir. Alimlər qeyd ediblər ki, yuxu görən yuxuda namazı görüb oyananda iki rükət namaz qılır.

Yuxuda namaz qılan qadın görmək

Yuxuda namaz qılan qadın görmək, yuxarıda qeyd etdik ki, yuxuda namaz qılan adam görmək ümumiyyətlə xeyirə yozulur. Yuxuda qadının namaz qıldığını görmək də başqa məna daşıyır. Gülərüzlü, xoş xasiyyətli, gözəl əxlaqlı birinin əlamətidir. Yuxu görən insan yetkin, anlayışlı və mərhəmətli, dinini sevən qadındır.

Yuxuda namaz qılan kişi görmək

Yuxuda namaz qılan kişi görmək, ehtiyaclar baxımından şərh olunur. Mənəvi ehtiyacların getdikcə artacağına, qarşılaşdığımız problemlərin həlli üçün dua etməli və ibadətimizi artırmağa çalışmalıyıq.

Yuxuda namaz qılarkən ağlamaq

Yuxuda namaz qılarkən ağlamaq; Yuxuda namaz qılarkən ağladığını görən insanın ətrafdakıların hörmətini qazanaraq daha xeyirli yerlərə gələcəyinə, bəla və qəm-qüssədən Allaha sığınacağına yozulur. Yuxu görənin dünya işləri ilə çox maraqlandığına və dünya təlaşından uzaqlaşaraq Allaha yönəlməsinə dəlalət edir.

Yuxuda namaz qılmağa çalışmaq

Yuxuda namaz qılmağa çalışmaq, lakin namaz qıla bilməmək insanın sıxıntı və gərginlik içində olduğuna işarə edir. Yuxu sahibinin etmək istədiyi amma edə bilmədiyi işlərdən narahat olduğu və buna görə də bədbəxtlik içində yaşadığı yozulur. Yuxu görən insanın istək və məqsədləri reallaşa bilmədiyi üçün darıxacağına, darıxacağına yozulur.

Yuxuda başqasının namaz qıldığını görmək

Yuxuda başqasının namaz qıldığını görmək, insan istəklərinə uyduğunuza işarədir. Bu, insanın öz nəfsinə hakim ola bilməyəcəyinə və rahatlıq axtarmasına işarə edir. Başqasının namaz qılmaq üçün dayandığını görmək, yaxşı yola girməyə çalışmaq kimi yozulur. İslam alimləri bildirirlər ki, bu yuxu görən şəxs dərhal paklanıb namaz qılmalıdır.