Yuxuda pirə getmək

Yuxuda pirə getmək

Yuxuda pirə getmək
Yuxuda pirə getmək

Yuxuda pirə getmək bəzi gözəl və müsbət inkişafların olacağını göstərir. Pir iki mənada yozulur Hər hansı bir yaxınını ziyarət etməyə və yaxud da seyid, pir ocaqlarını ziyarət etməyə. Hər iki ziyarətin mənası çox gözəldir, yuxu görən şəxsin həyatında baş verə biləcək uğurlara işarə olunur. Ümidlərin, duaların və istəklərin qəbul edilməsinə yozulur. Sürpriz inkişaflarla, yeni başlanğıclarla və yaxşı insanlarla bir araya gəlməkdən xəbər verir. Bir yuxu ziyarəti çətinliklərin sonunu, dinclik və rahatlığın başlanğıcı kimi yozulur. Çox xeyirli və gözəl bir yuxudur. Yuxuda ziyarətə getmək yaxşı insanlara, yaxşı niyyətlərə, dinə bağlılıq, halal ruzi, sülh və xoşbəxtliklə bir araya gəlməyə işarə edir.

Yuxuda pir ziyarət etmək

Yuxunuzda pir ziyarət etdiyini görən insan, özünü dininə həsr edəcəyini və ən məqbul, ən gözəl və ən yaxşı əməlləri saleh şəkildə icra edəcəkdir. İnsan inancını düzgün və əmr olunmuş şəkildə yaşamağı seçəcək və bunun böyük bir rahatlığını hiss edəcəkdir.

Peyğəmbərin Hz. Məhəmmədi (s.a.v.) ziyarət etmək, saleh əməllər görməsini, Allahı sevməsini, izzət və ehtiram görməsini, Peyğəmbərimizin şəfaətinə itaət etməsini, dinin böyüklərinə, mürşidinə, Əhli-beytini və onları sevənləri sevməsi kimi qiymətləndirmişdir.
Mübarək yerləri ziyarət etmək sədəqə və bolluğun yaranmasına səbəb olur;
Dostları ziyarət etmək sevgi və sədaqəti və xeyirxah təbiəti göstərir, uzun ömür və ruzinin bolluğundan xəbər verir.