Yuxuda Uçduğunu Görmək

Yuxuda Uçduğunu Görmək

Yuxuda Uçduğunu Görmək
Yuxuda Uçduğunu Görmək
Yuxuda uçmaq xeyirli və gözəldir. Uçmaq iş həyatında yaşanacaq gözəl və müvəffəqiyyətli işlərə, bu səbəbdən də adamın müvəffəqiyyətlərindən ötəri iş yerində vəzifəsində qalxmasına işarə edər. Uçmaq eyni zamanda adam üçün görünən bir yoldur. İş səyahəti, tətil ya da ziyarət kimi, əgər adam yerdən yuxarıya doğru uçduğunu görsə bu maddi itki mənasını verər. Yuxuda buludlara doğru uçduğunu görən lakin yerə endiyini görə bilməyən adam üçün ölüm vaxtının gəldiyinə dəlalət edər. Əgər adam yuxusunda bir evin damından başqa bir evin damına uçsa bu o adamın yeni bir evliliyinə işarə edər.

Yuxuda Uçmağın Mənaları

Yuxuda Quş Kimi Uçmaq
Yuxuda quş kimi uçmaq çox gözəldir, mövqeyi dəyişikliyinə dəlalət edər. Yuxu sahibi özünü yuxusunda quş kimi uçarkən görsə bu o adamın qısa bir zamanda olduğu mövqedən daha yaxşı bir mövqeyə çatacağı mənasını verər. Məsələn qazancı arta bilər, rütbəsi yüksələ bilər.

Yuxuda Təyyarə ilə Uçmaq
Yuxusunda təyyarəyə minərək uçduğunu görən adam sevinəcəyi şeylər yaşayacaq deməkdir. Bu yuxu, adamın xoşbəxt olacağı və eşitməyi gözlədiyi şeyləri eşidəcəyi mənasını verərkən eyni zamanda yuxu sahibin həyatında meydana gələcək olan radikal dəyişikliklərə də işarə edər.

Yuxuda Bir Yerdən Başqa Yerə Uçmaq
Yuxuda bir yerdən başqa bir yerə uçduğunu görən adama bir yol görünmüş deməkdir. Bu adamın özünü gözləyənlərin olduğu bir yerə gedəcəyinə işarə edər. Yuxu sahibi adamın, uzun ya da qısa olan bir yola gedəcəyinə dəlalət edərkən, yuxusunda nə qədər yüksəyə uçsa gedəcəyi yerdə o qədər hörmət və sevgi görəcəyi mənasını verər.

Yuxuda Uçaraq Göyə Yüksəlmək
Yuxuda uçaraq göyə yüksəldiyini görən kimsənin etibarı çox olar və insanlar arasında daim yaxşı xatırlanar. Bəzi alimlərə görə bu yuxunun bəzi mənaları vardır. Belə ki: yuxuda uçaraq göyə yüksəlmək adamın yüksək bir mövqeyə gəlməsinə, bir birliyə lider olmasına, yaxında Həccə getməsinə, yüksəlməsinə, günahlarından xilas olmasına və ya səhvlərini təkrar etməməsinə yozula bilər.

Yuxuda Bir Yerdən Başqa Bir yerə Uçmaq
Yuxuda bir yerdən havalanaraq başqa bir yerə doğru getdiyinizi və oraya qonduğunuzu görməniz yaxında bir səfərə çıxacağınıza işarədir. Bu yuxu ümumiyyətlə qürbətə gedib orada qalacağınıza, heç hesabda olmayan bir səyahətə və ya adamın edəcəyi əyləncəli bir səfərə yorular. Yuxusunda bir yerdən başqa bir yerə uçan adam, olduğu şəhərdən ayrılaraq başqa bir şəhərə və ya ölkəyə yerləşər.

Yuxuda Qanadları İlə Uçduğunu Görmək
Yuxuda qanad sahibi olub bunlarla uçan adam dünyada heç ümid etmədiyi və gözləmədiyi böyüklükdə mənfəətlərə çatar və nə diləyi, istəyi varsa hamısı reallaşar. Bu yuxu ümumiyyətlə adamın xoşbəxt və dinc keçəcək bir ömürə, çətinliklərdən xilas olmağa və rahata çatmağa işarədir.

Yuxuda Uçaraq Bir Ağacda Durmaq.
Yuxuda uçub uçub sonra da bir ağacda duran kimsə uzun bir səfərə çıxar və bu səfəri əsnasında hər kəs tərəfindən sevilib təqdir görər, olduqca böyük və qiymətli bir insanla qarşılaşaraq onunla yoldaş olar. Bəzən də bu yuxu bəzi nemətləri əldə edə bilmək üçün şübhəsiz məkan dəyişikliyi etməniz lazım olduğunu göstərən və bu dəyişiklik sonrasında həyatınızda müsbət inkişafların yaşanacağını xəbər verən bir yuxudur.

Yuxuda Əllərini Çırparaq Uçduğunu Görmək
Yuxunuzda əllərinizi çırparaq uçmanız qısa müddətdə həm xüsusi həm də iş həyatınızda bir çox mənfəət əldə edəcəyinizin və başınıza böyük bir qismətin gələcəyinin göstəricisidir. Bu yuxunu görən kimsə hər hansı bir gözləməsi varsa bu reallaşar və özünə müjdəli, gözəl bir xəbər çatar.

Yuxuda Göyə Doğru Uçmaq və Bir Daha Dönə Bilməmək
Yuxuda göyə doğru uçan və bir daha dönə bilməyən adam mühüm bir xəstəliyə tutular. Bəzən də bu yuxu adam üçün xeyirsiz cəhdlərdə edib və bunun nəticəsində də olduqca kədərlənəcəyi vəziyyətlər içinə girməyə işarədir. Əgər göyə doğru uçub geri dönsəniz, xəstəlikdən şəfa tapmağa və ya çətinliklərdən xilas olmağa işarədir.

Yuxuda Göydən Düşmək
Yuxuda səmaya yüksəlib sonra da oradan düşdüyünüzü görməniz yoldaşınızla bir sıra problemlər yaşayacağınıza və bu problemlər nəticəsində də çətinliyə düşəcəyinizə işarədir. Bu yuxu bəzən də iş həyatında bəzi işlərinizdən gözlədiyiniz nəticələri ala bilməyəcəyinizə də yozula bilər.

Yuxuda Göyə Yüksəlib Orada Səma Qapılarının Açılması
Yuxuda göyə yüksəlib orada göyün qapılarının açıldığını və ya oradakı mələkləri görən kimsə dünya həyatında olduqca xeyirli və gözəl bir mərtəbəyə çatar. Bu yuxu sizin yaxşı yolda olduğunuzun göstəricisidir. Bu yuxu həm dünya həm də axirət həyatınızda mükafat alacağınızın və istəklərinizin reallaşacağının göstəricisidir.

Yuxuda Səmaya Uçub Orada Mələklərlə Danışmaq
Yuxusunda səmaya uçub mələklərlə danışan və onların arasına qatılan kimsə dünyada çox xeyirli və yaxşı insanlarla yoldaşlıq qurar və bu kəslərlə söhbət edib onların məlumatından faydalanar. Bu yuxu ümumiyyətlə xeyirli və gözəl bir dost məclisidir. Bu yoldaşlarınızdan ayrılmamanız və onları buraxmamanız lazımdır.

Yuxuda Bir Damdan Başqa Bir Dama Uçmaq
Yuxusunda bir damdan qalxıb başqa bir dama uçan kimsə bir səfərə çıxar və ya fərqli bir yerə daşınar. Bu yuxu ümumiyyətlə məskən dəyişikliyinə yozulmaqdadır. Yuxunu görən kimsə olduğu yerdən çox daha xeyirli və gözəl bir yerə gedər və orada özünə bir yuva qurar. Bəzi alimlərə görə isə bu yuxu, olduğunuz işi tərk edib fərqli bir işə girişəcəyinizin göstəricisidir.

Yuxuda Qiblə İstiqamətində Uçmaq
Yuxusunda qiblə istiqamətində uçan adam, olduğu vəziyyətdən çox daha gözəl və yaxşı bir vəziyyətə keçər. Bəzi fikirlər isə bu yuxu adamın özünə çox çox qazanc gətirəcək uzun bir səfərə çıxmasına və eyni səfərdən sağ-salamat dönərək daha dinc bir həyat keçirməsinə yozulur.

Yuxuda Özündə Quş Qanadına Bənzəməyən Bir Qanad Görmək
Yuxusunda quş qanadına bənzəməyən çox fərqli bir qanad görən kimsə qısa zamanda xəstələnər və yatağa düşər. Amma bu yuxu eyni zamanda bu xəstəliyi asan sovuşduracağınıza və təkrar köhnə gücünüzə və sağlamlığınıza qovuşacağınıza da işarə edər.

Yuxuda Qanadsız Olaraq Uçmaq
Yuxusunda qanadsız olaraq uçan adam çox sevinəcəyi bir xəbər alar və bu xəbər nəticəsində hər anlamda xoşbəxt olacağı bir dövrə girər. Qanadsız olaraq uçmaq ümumiyyətlə daha yaxşı bir şeyə yozular. Bir adamın qanadsız və ya hər hansı bir vasitəsi olmadan uçması qazanca, zənginliyə, xoşbəxtliyə yozulmaqdadır.

Yuxuda Birini Uçarkən Görmək
Yuxuda birini uçarkən görmək, əgər o adamı tanıyırsınızsa, adamın əldə edəcəyi müvəffəqiyyətlərdən və özünə verilən nemətlərdən ötəri onu qısqanacağınıza və ona qarşı həsəd aparacağınıza işarədir. Bu yuxuda uçan adam tanınsın və ya tanınmasın ümumiyyətlə adama həsəd edən hiyləgər və ikiüzlü bir insana və ya müvəffəqiyyətləriniz çəkə bilməyən, daim pislik arxasında qaçan və hər hərəkətində insanlara zərər vermək istəyən bir qadına işarədir.

Yuxuda Quşlarla Birlikdə Uçmaq
Yuxusunda quşlarla birlikdə uçan adam eyni millətdən olmayan özünə xarici olan bir qrup insanla tanış olar və onlarla yoldaşlıq edər. Bəzən də bu yuxu fərqli bir ölkəyə gedəcəyinizə və orada bir çox xarici insanlarla qarlılıqlı təsir içərisində olacağınıza, onlarla vaxt keçirəcəyinizə yozulmaqdadır.

Yuxuda Bir Evdən Başqa Bir Evə Uçmaq
Yuxusunda bir evdən başqa bir evə uçan kimsə, yaxında gözəl bir qisməti çıxaraq evlənər və xoşbəxt bir yuva qurar. Bu yuxu ümumiyyətlə ikili əlaqələrə, nikah, nişan kimi və adamın talehinin, qismətinin açılmasına yorular. Evli kəslər üçünsə bu yuxu ailəsi ilə birlikdə yer dəyişdirəcəklərinin göstəricisidir.

Yuxuda Bir Dağın Uçması
Yuxusunda bir dağı uçarkən görən adam, təxmin edə bilməyəcəyi böyüklükdə bir mövqeyə gətirilər. Bu yuxu ümumiyyətlə dövlət adamlarına və mənfəət təmin edən insanlara işarə edər. İşsiz bir kimsə bu yuxunu görsə yaxın zamanda iş sahibi olar və dilədiyi hər şeyə qovuşar.

Yuxuda Səmanı Başdan Başa Uçmaq
Yuxusunda səmanı başdan başa uçan kimsənin çox həddindən artıq istəkləri və arzuları vardır; bu arzuların bir qisimi isə özü üçün xeyirli deyil. Bu yuxu ola biləcək şeylər diləməniz lazım olduğunun və qəbul olmayacaq duaları etməmənizin göstəricisidir.

Yuxuda Bir Dağın Üstünə Uçan
Yuxusunda bir dağın üstünə uçan kimsə hər kəsin hörmət edəcəyi bir mövqe sahibi olar. Bu yuxu, ümumiyyətlə iş həyatında yüksəlməyə, vəzifəsinin artmasına və hər anlamda çətinliklərin bitməsinə yozulmaqdadır.

Yuxuda Uçarkən Birdən Dayanmaq
Yuxusunda uçarkən birdən dayanan kimsə səfərini yarım buraxaraq geriyə dönər. Bu yuxu ümumiyyətlə adamın bəzi istəklərinin qəbuluna, bəzi istəklərinə isə çata bilməməsinə yozulmaqdadır. Yuxuda uçarkən yerə düşən kimsə, hesabda olmayan bəzi işləri həll etmək məcburiyyətində qalar.